Felanmälan

Om det uppstår en skada eller fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som exempelvis tvättstuga ska du genast meddela oss detta.

Vid akuta fel ska du alltid kontakta oss via telefon omgående. Akuta fel är exempelvis strömavbrott, vattenläckor eller totalstopp i avlopp.

Felanmälan Örebro:
019-18 18 18
Felanmälan Lindesberg:
0581-611 680
Akuta fel efter kontorstid:
019-26 40 50

Vid ärenden som inte är lika akuta vänligen gör din felanmälan till felanmalan@egeryds.se

Formulär för Felanmälan

Nu är det tid för trädbeskärning! 6 September 2019

Vi på Egeryds Fastighetsförvaltning AB har rätt kompetens för vård av era träd. Våra duktiga trädgårdsmästare innehar god erfarenhet samt yrkesbevis för både beskärning och trädvård.

 

  • Genom att gallra bort grenar som sitter för tätt släpper man in luft i kronan vilket gör att trädet växer bättre och håller sig friskare. Detta förhindrar angrepp av svampsjukdomar som t. ex. grenröta.

 

  • Unga träd behöver en uppbyggnadsbeskärning så att de blir fina i kronan och håller sig starka och friska i framtiden. Beskärningen bör påbörjas i ett tidigt stadie så att man bygger upp ett starkt och funktionellt träd som kan hantera belastningar samt stötta trädkronan under hela livslängden. Bör göras regelbundet de första tio åren.

 

  • Om ett träd blivit för stort kan man med rätt beskärning kontrollera storleken så att det ändå kan stå kvar på sin växtplats. Vi tar ogärna ner befintliga träd då de är ett viktigt grönt inslag i allas vår närmiljö.

 

  • Gamla buskar och träd kan föryngras genom beskärning och på så sätt bevaras längre.

 

  • Fruktträd bör beskäras årligen. Ett träd beskuret på rätt sätt gynnar fruktsättningen samt ger större och sötare frukt.

 

  • Parkträd bör ses över årligen så att man kan upptäcka och ta bort torra grenar som annars riskerar att falla spontant. Plötsligt grenfall är en vanlig åkomma efter en varm och torr sommar. Fallande grenar kan så klart leda till såväl personskador som skador på fasta ting i trädets närhet. Vid en översyn har man också chans att upptäcka och avlägsna grenar som riskerar att fläkas på grund av spetsiga grenvinklar.

 

Låt oss ta hand om era träd!

Välkomna att ringa 019-181818 för mer information.Egeryds Fastighetsförvaltning

Egerydsff.se

Kontakt Örebro

Telefon: 019-18 18 18
E-post: info@egeryds.se